Tänka på vid bergsprängning Stockholm

Om du i Stockholm planerar att utföra bergsprängning är det många saker du bör tänka på. Att spränga ett berg är riskfyllt och behöver utföras av proffs inom branschen. Det är ingenting du som lekman bör ge dig på själv utan den kunskap som krävs för jobbet. Trots det kan det vara bra att du har lite kunskap om hur processen går till.

Innan bergsprängning i Stockholm

För att utföra Smart bergsprängning stockholm behöver du anlita ett företag för jobbet. Sedan ska företaget du anlitat för jobbet lägga upp en plan för hur sprängningen ska gå till. Planen kan se lite olika ut för olika företag, men innehåller ofta en borrplan, laddplan och en riskbedömning. Syftet med dessa dokument är att få tillstånd att genomföra projektet och utföra sprängningen på ett säkert sätt. Att spränga berg i en stad som Stockholm innebär stora risker och därför är det viktigt att genomgå projektet på rätt sätt. Nästa steg är att företaget borrar i berget som ska sprängas och laddar det med de förbestämda sprängämnena. Efter att laddningen är klar kopplas en tändapparat ihop med sprängämnet för att utföra sprängningen, sedan är det dags att spränga! Vid sprängningen får inga personer vistas inom sprängområdet av säkerhetsskäl.

Efter slutförd bergsprängning

Efter att företaget har slutfört bergsprängningen i Stockholm måste allt damm och eventuella gaser försvinna från området innan någon kan beträda det igen. Av säkerhetsskäl är det även viktigt att området inspekteras noggrant för att säkerställa att sprängningen blivit lyckad. Det är viktigt att se till att det inte finns något sprängmedel kvar som inte är detonerat ännu. Det kan nämligen vara oerhört farligt då det kan detonera i ett senare skede när situationen inte är kontrollerad. Därför är det en viktig del av att genomföra en säker bergsprängning i Stockholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *